LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Política de privacitat

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el disseny gràfic, són propietat del Centre Psicopedagògic "El Trencaclosques".
Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que es citi la font. No està permesa la modificació del web ni del seus continguts. El Centre Psicopedagògic "El Trencaclosques" es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració de la web, així com les seves informacions. El Centre Psicopedagògic no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta pàgina.

 

Política de privacitat


L'apartat de contacte i la subscripció al newsletter d'aquest lloc web sol·liciten als usuaris i usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, telèfon, e-mail, etc. L'enviament d'aquestes dades per part de l'usuari o usuària pressuposa que ho ha fet de manera voluntària. El Centre Psicopedagògic "El Trencaclosques" garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d'acord amb allò que s'ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less