LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Diagnòstic i tractament psicopedagògic

treball nens

 

El diagnòstic és el resultat del procés de recollida de dades que permet al professional conèixer quines són les dificultats específiques que presenta l'aprenent i com aquestes estan afectant a nivell emocional, escolar i familiar.

treball nens

 

L'ús d'eines de recollida d'informació com: entrevista (alumne-família-tutor/a), bateries de tests, dinàmiques de joc i observació directa, ens permeten conèixer en profunditat a la persona i proposar un pla d'intervenció adaptat a les seves necessitats específiques.


El tractament psicopedagògic té com a objectiu la reeducació d'aquelles capacitats en les que s'ha detectat algun tipus de dèficit o trastorn.

trencaclosques 2159

 

Llenguatge escrit: Entre d'altres trastorns relacionats amb els processos d'aprenentatge de la lectoescriptura treballem la reeducació de: dislèxia, disortografia, disgrafia i lateralitat creuada.

Llenguatge oral: Reeducació de les dificultats en la comprensió i l'ús del llenguatge que es veu reflectida en un ús deficitari del vocabulari i la utilització incorrecta de la construcció d'oracions.

.

trencaclosques 2159 2

 

Estimulació cognitiva: Entrenament dels processos cognitius bàsics com: atenció, memòria, orientació viso-espacial, percepció, raonament lògic abstracte i matemàtic que intervenen directament en el rendiment acadèmic.

trencaclosques 2204


Modificació de la conducta: Tractament cognitiu-conductual adreçat a infants i joves amb Trastorn per Dèficit d'Atenció e Hiperactivitat (TDAH). 

Educació emocional: Tractament terapèutic que es centra en facilitar un autoconeixement que permeti a l'aprenent reforçar la seva autoestima i percebre les dificultats com a reptes que pot aconseguir recolzant-se en els valors de l'esforç i la constància.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less