Orientació familiar

trencaclosques orientacio f

Aquest és l'espai que permet a les famílies resoldre els dubtes que tinguin en relació a la criança i educació dels seus fills/es. A la vegada que, a nosaltres com a professionals, ens dóna la possibilitat de compartir amb ells els avenços aconseguits des de les sessions de tractament psicopedagògic o les classes de reforç escolar.


Des de l'inici de qualsevol intervenció psicopedagògica, s'implica a la família en el procés de millora del seu fill/a. Sense ella, cap actuació té sentit. Són els primers que han de creure en el procés de canvi i han de participar de la mà de l'infant o jove. La corresponsabilitat és un valor a transmetre per arribar a l'objectiu comú.