LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Orientació familiar

trencaclosques orientacio f

Aquest és l'espai que permet a les famílies resoldre els dubtes que tinguin en relació a la criança i educació dels seus fills/es. A la vegada que, a nosaltres com a professionals, ens dóna la possibilitat de compartir amb ells els avenços aconseguits des de les sessions de tractament psicopedagògic o les classes de reforç escolar.


Des de l'inici de qualsevol intervenció psicopedagògica, s'implica a la família en el procés de millora del seu fill/a. Sense ella, cap actuació té sentit. Són els primers que han de creure en el procés de canvi i han de participar de la mà de l'infant o jove. La corresponsabilitat és un valor a transmetre per arribar a l'objectiu comú.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less