LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Reforç escolar

Les classes de reforç escolar, són el recurs adient per dur a terme un seguiment individualitzat del nivell d'adquisició dels continguts curriculars adquirits per l'alumne durant el curs acadèmic. L'objectiu principal, és oferir un espai en el que l'alumne pugui resoldre dubtes i aprengui tècniques d'estudi, amb les que poder exercir un aprenentatge autònom i reflexiu.

treball nens

 

Classe grupal de Reforç Escolar en la que es treballen els continguts acadèmics d'una forma motivadora i més vivencial per a l'alumne. S'utilitzen materials manipulatius i tecnològics que ajuden a una millor comprensió dels continguts.

treball nens

 

Classe individualitzada d'anglès en la que l'alumne estudia el vocabulari i la gramàtica treballada a l'escola, amb materials didàctics que afavoreixen una millor assimilació dels continguts.

treball nens

 

Classe grupal de raonament i càlcul matemàtic en la que els alumnes treballen estratègies per a aconseguir agilitat en el càlcul mental, així com una millor comprensió dels problemes matemàtics.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less