Orientació Acadèmica-professional

Els cursos d'orientació acadèmica desenvolupen els següents aspectes:

trencaclosques orientacio a

 

  • Coneixement de si mateix: aptituds, interessos i valors.

  • Informació acadèmica-professional: itineraris acadèmics

  • Optativitat: matèries optatives

  • Procés de pressa de decisions: tècniques per aprendre a decidir

  • Procés de transició a la vida activa: currículum, entrevista i recerca de treball