Préstecs de materials didàctics i educatius

trencaclosques 2250

 

Els alumnes i les famílies usuàries del Centre, poden accedir al fons de materials de préstec; amb la finalitat de donar continuitat a casa dels aspectes treballats a les nostres classes.

 

Els materials principalment són: llibres, trencaclosques, jocs de taula per jugar en família o amb amics, jocs d'estratègia i materials per al suport dels diferents aprenentatges acadèmics (taules de multiplicar plastificades, abecedaris, seriacions de números, etc.).