LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Col·laboració amb altres institucions

La nostra actuació ha d'estar immersa dins la xarxa de serveis socioeducatius de la comunitat. Per aquest motiu, col·laborem amb institucions que organitzen actuacions de caràcter preventiu i educatiu. Un exemple n'és la participació en el Taller: "Diferents sí, desiguals no" organitzat pel Departament de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Cambrils pertanyent al programa de les Jornades de la Dona durant els anys 2011 i 2012.


iguals diferents

Aquest taller està adreçat a infants de set anys que cursen segon de Primària a les escoles de Cambrils. Té com a objectiu principal: desenvolupar un pensament crític que permeti a nens/es analitzar els estereotips sexistes.

L'activitat té dues parts, en la primera s'explica un conte de temàtica coeducativa i es realitzen unes preguntes de comprensió i reflexió sobre els continguts del mateix. La segona part consta d'un conjunt de dinàmiques on els infants poden participar activament opinant sobre les qüestions plantejades.

.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less