LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Infants

La metodologia de treball amb els infants, es basa en el mètode constructivista. Per tal que els nens/es donin sentit a allò que aprenen, hem de partir dels seus interessos i necessitats, així com fer-los partícips actius del seu propi procés d'aprenentatge. Els oferim eines pràctiques mitjançant les quals aprenguin a aprendre.

trencaclosques metodologia


La intervenció psicopedagògica pot realitzar-se en dues modalitats:

Atenció individualitzada: Sessions de 45 minuts en les quals es treballa únicament amb un alumne.
Atenció grupal: Classes en grup de màxim 3 alumnes i d'una hora de durada.

Ambdues metodologies són adequades, l'elecció d'una o una altra dependrà de les necessitats educatives específiques que presenti l'infant. En cadascuna de les classes, s'organitzen situacions que promouen la implicació de l'alumne en la construcció de l'aprenentatge.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less