LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Adolescents

Aquesta és una etapa de transició entre el món infantil i l'adult, que comporta un conjunt de canvis físics i psicològics complicats d'assimilar per al menor. La intervenció psicopedagògica ha de basar-se en l'acompanyament mitjançant valors com: l'empatia, l'escolta activa i el diàleg.
De igual manera que succeïa amb els infants, la intervenció psicopedagògica pot realitzar-se de manera individualitzada o grupal tot depenent de les necessitats de l'adolescent.

trencaclosques adolescents

 

Atenció Individualitzada: Sessions de 45 minuts que permeten crear un espai de treball més confidencial i de confiança per a treballar aspectes relacionats amb el món afectiu i emocional (autoestima, sexualitat, relacions amb el grup d'iguals, conflictes intrafamiliars,etc).

Atenció Grupal: Classes en petit grup de màxim 3 alumnes, d'una hora de duració. Aquestes són més recomanables per treballar les dificultats acadèmiques i practicar tècniques d'estudi eficaces.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less