LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Adults

trencaclosques adults2

 

El perfil dels aprenents adults solen ser persones que es mostren desmotivades envers l'estudi. Les causes són diverses, bé perquè van haver de deixar els estudis prematurament per posar-se a treballar i actualment no tenen cap hàbit d'estudi, o bé perquè no han tingut experiències positives d'aprenentatge en el passat.

La metodologia de treball, ha de centrar-se en reprendre la il·lusió per aprendre i seguir formant-se. Caldrà treballar la seva autoestima per tal que tornin a creure en les seves possibilitats com a estudiants.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less