Família

trencaclosques familia

La família és un pilar indispensable per a l'èxit del tractament psicopedagògic. És per aquest motiu que la nostra metodologia de treball els atorga un paper protagonista. La comunicació constant amb la mare i el pare, ens permet compartir classe a classe els avenços del seu fill/a, així com establir pautes d'actuacions conjuntes.

La coherència entre el que es treballa al centre psicopedagògic i el que es treballa a casa, dóna sentit al tractament i estableix referents clars al nen/a.