LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Escola

trencaclosques escola


La comunicació amb l'escola i la coordinació amb els diferents tutor/es, especialistes i equips d'atenció psicopedagògica sempre ha estat una de les nostres prioritats.
Tant en el procés inicial de recollida d'informació, com durant la pròpia intervenció, es fa necessari conèixer quines dificultats d'aprenentatge concretes presenta l'alumne i quina és la seva actitud davant el grup-classe. Per aquest motiu cal promoure les entrevistes directes amb els respectius tutors/es.

Les reunions de coordinació a les pròpies escoles, ens permeten fer una observació directa de com és l'entorn escolar en el que es desenvolupa el dia a dia de l'alumne, així com conèixer quins recursos de suport educatiu disposa el centre.

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less