LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Presentació

El centre psicopedagògic "El Trencaclosques" és un espai de diagnòstic i intervenció, que té com a objectiu desenvolupar d'una manera integral les potencialitats de
l' infant, adolescent o adult per a que aconsegueixi amb èxit les seves fites formatives.

El protagonista de la nostra intervenció és l'aprenent, de manera que des d'un principi el fem partícip del seu propi procés d'ensenyança-aprenentatge. El programa de treball, té com a punt de partida, l'estudi d'aquelles fortaleses que l'ajuden a vèncer les dificultats específiques que presenta en certes àrees.

La intervenció psicopedagògica cobra un sentit ple, quan es transmeten estratègies pràctiques a la persona aprenent, per a que aquesta sigui capaç de manera autònoma de superar les seves debilitats. Aquest camí, no el recorrerà sola sinó que tots els agents educatius que estem implicats, l'acompanyarem. Aquí és on entra la participació i col·laboració de: família, tutor/es, mestres especialistes i professionals externs.

Utilitzant com a metàfora la forma del nostre logotip, entre tots hem de fer que les peces del trencaclosques encaixin.

Els serveis específics que s'ofereixen van adreçats a:

  • Nens/es de 3 a 11 anys (Infantil i Primària)
  • Adolescents de 12 a 16 anys (Educació Secundària Obligatòria)
  • Joves de 17 a 18 anys (Batxillerat-PQPI- Cicles Formatius)
  • Adults que volen donar continuïtat a la seva formació
  • Famílies amb infants en edat escolar
  • Escoles i professionals del món educatiu (formal i no formal)
  • Altres institucions amb les que col·laborem

 

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less