LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Direcció

trencaclosques direccio

La direcció és responsabilitat de Paloma Remezal Ojeda, Llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia. Després de divuit anys dedicada al món socioeducatiu, l'any 2010 va decidir crear el centre psicopedagògic "El Trencaclosques".
El seu bagatge formatiu i la seva trajectòria com a professional de la psicopedagogia, es recullen en el següent currículum:

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (1996-2001)
 • Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (2010). Col·legiada al Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) amb el núm. 1111
 • Habilitada per a l'exercici professional com a Educadora Social (2007) pel col·legi d'Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Col·legiada núm. 9042.
 • Màster d'especialista en: "Intervenció socioeducativa amb infància, adolescència i joves en risc social". Universitat Ramon Llull de Barcelona (2005).
 • Postgrau d'especialista en: "Diagnòstic i tractament psicopedagògic". Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar Prisma de Girona (2009).

FORMACIÓ CONTINUA

 • 2013: "Dificultats en la comprensió lectora i l'expressió escrita" de 100 h. impartit per l'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar Prisma de Girona reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
 • 2012: "Avaluació e intervenció en Dislèxia i altres dificultats en lectoescriptura" de 150 h. Intea-Portal formatiu de Tea Ediciones.
 • 2011: "Trastorn per Dèficit d'Atenció e Hiperactivitat" de 175 h. impartit per l'Institut de sociologia i psicologia aplicades (I.S.P.A) de Barcelona, reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2009: "Bases logopèdiques dins l'àmbit escolar" i "Les dificultats específiques de la lectoescriptura" de 100 h. impartit per l'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar Prisma de Girona reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
 • 2008: "El dibuix Infantil com a eina diagnòstica" de 40 h. i "La mediació com a eina de convivència escolar" de 100 h. impartit per l'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar Prisma de Girona reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
 • 2007: "Bases psicopedagògiques del procés d'Ensenyança-aprenentatge".38 crèdits. Universitat Oberta de Catalunya 
  "Gestió de reunions eficaces" impartit per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • 2006:"Gestió de Projectes" de 30 h. impartit per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. "Seminari sobre Planificació Estratègica" de 10 h. Organitzat per la Fundació Pere Tarrés de Barcelona.
 • 2005: Taller sobre: "Formació en lideratge i habilitats directives" 10 h. organitzat per l'Ajuntament de Cambrils.
 • 2004: "Estimulació precoç" i "Psicomotricitat i emocions" de 20 h. Organitzat per la Fundació Pere Tarrés de Barcelona. "Xarxa d'atenció integral a la petita infància" de 20 h. Organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació TÉKHNE.
LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less