LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/typography.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/template.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/responsive.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/k2.less

Instal·lacions

El centre compta amb una sala d'acollida i espera, tres aules d'aprenentatge i un despatx d'atenció a les famílies i als professionals. Totes les instal·lacions s'han dissenyat amb una característica comuna: la funcionalitat. Són espais facilitadors de l'aprenentatge i com a tals, estan equipats amb recursos materials i tecnològics específics.

access sales 

Sala d'acollida i espera

Sala d'acollida on els nens/es i les famílies podran seure, jugar amb algun joc o llegir un conte/llibre per fer l'espera més amena.

 

 

despatx especialista2 

Despatx d'atenció a les famílies i els professionals

Despatx amb diferents ambients per desenvolupar les funcions d'atenció i assessorament a les famílies i coordinació amb professionals del món socioeducatiu.
 

 

sala treball2 

Aula d'aprenentatge d'Infantil i Primària

Aula on es desenvolupen les atencions individuals i grupals de les etapes educatives d'Infantil i Primària.
Està equipada amb un paperògraf i pissarra magnètica, ordinador portàtil i tots aquells materials manipulatius i bibliogràfics necessaris per a dur a terme les sessions d'aprenentatge. 

 

sala treball 

Aula d'aprenentatge de Secundària/Batxillerat i Educació d'Adults

Aula on es desenvolupen les atencions individuals i grupals amb alumnes a partir de l'etapa d'E.S.O. Està equipada amb un paperògraf, ordinador portàtil i tots aquells materials bibliogràfics específics necessaris per dur a terme les sessions d'aprenentatge. 

 

sala treball3 

Sala de jocs i lectura

Sala en la que els nostres alumnes poden conèixer diferents jocs educatius i contes i endur-se'n a casa gràcies al servei de préstec. A través de les classes i les sessions de tractament psicopedagògic, s'introdueix el joc com a eina terapèutica per a treballar tant aspectes cognitius com emocionals. També és un espai idoni per fomentar la lectura individual i grupal. 

 

LESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /home/thomaswe/public_html/trencaclosques/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less