dest diagnostric

Diagnòstic i tractament psicopedagògic

El diagnòstic és el resultat del procés de recollida de dades que permet al professional conèixer quines són les dificultats...

Llegeix més...

dest orientacio

Orientació familiar

Aquest és l'espai que permet a les famílies resoldre els dubtes que tinguin en relació a la criança i educació dels seus fills/es

Llegeix més...

dest assessorament

Assessorament al professorat

Des del centre oferim un servei d'assessorament al professorat, amb l'objectiu de facilitar pautes d'actuacions ...

Llegeix més...

dest refor

Reforç escolar

Són el recurs adient per dur a terme un seguiment individualitzat del nivell d'adquisició dels continguts ...

Llegeix més...

dest adults

Educació d'Adults

Servei adreçat a persones majors de 18 anys que volen donar continuïtat al seu procés formatiu ...

Llegeix més...

dest orienaca

Orientació Acadèmica-professional

Coneixement de materials, informació acadèmica, optativitat, pressa de decisions, etc...

Llegeix més...

dest prestecs

Préstecs de materials

Accés al fons de materials de préstec : llibres, trencaclosques, jocs de taula, etc...

Llegeix més...

dest colaboracio

Col·laboració amb  altres institucions

La nostra actuació ha d'estar immersa dins la xarxa de serveis socioeducatius de la comunitat. Per aquest motiu, col·laborem amb institucions que organitzen ...

Llegeix més...