dest infants

Infants

La metodologia de treball amb els infants, es basa en el mètode constructivista...

Llegeix més...

dest adolescent

Adolescents

Aquesta és una etapa de transició entre el món infantil i l'adult, que comporta un conjunt ...

Llegeix més...

dest adult

Adults

El perfil dels aprenents adults solen ser persones que es mostren desmotivades envers l'estudi.

Llegeix més...

dest familia

Família

La família és un pilar indispensable per a l'èxit del tractament psicopedagògic. És per aquest motiu que la nostra metodologia ...

Llegeix més...

dest escola

Escola

La comunicació amb l'escola i la coordinació amb els diferents tutor/es, especialistes i ...

Llegeix més...